Công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Dương (OceanGroup) niêm yết trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh từ tháng 5/2010 với mã chứng khoán OGC. Hiện tại, OceanGroup tập trung vào một số lĩnh vực mũi nhọn như đầu tư tài chính, dịch vụ khách sạn và bất động sản, với những dự án trọng điểm nằm tại các khu trung tâm tỉnh/thành phố lớn; sở hữu hệ thống khách sạn, resort 4 và 5 sao tiêu chuẩn quốc tế.
Năm 2021

CBTT-BCTC riêng Quý III (415 downloads)

29/10/2021


CBTT-BCTC hợp nhất Quý III (258 downloads)

29/10/2021


Báo cáo tài chính riêng bán niên 2021 (243 downloads)

27/08/2021


Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2021 (230 downloads)

27/08/2021


Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2021 (160 downloads)

29/07/2021


Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2021 (203 downloads)

29/07/2021


Năm 2020

Báo cáo tài chính riêng bán niên 2021 (243 downloads)

27/08/2021


Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2021 (230 downloads)

27/08/2021


Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2021 (160 downloads)

29/07/2021


Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2021 (203 downloads)

29/07/2021


CBTT- Báo cáo tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 (562 downloads)

31/03/2021


CBTT- Báo cáo tài chính Riêng đã kiểm toán năm 2020 (240 downloads)

31/03/2021


CBTT Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2020 (224 downloads)

29/01/2021


CBTT Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2020 (296 downloads)

29/01/2021


CBTT Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên 2020 (435 downloads)

25/08/2020


CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2020 (388 downloads)

25/08/2020


Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2020 (876 downloads)

29/04/2020


Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2020 (330 downloads)

29/04/2020


Năm 2019

Công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 (638 downloads)

31/03/2020


Công bố báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019 (368 downloads)

31/03/2020


Báo cáo tài chính riêng năm 2019 (390 downloads)

22/01/2020


Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (338 downloads)

10/02/2020


Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2019 (1019 downloads)

29/10/2019


Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2019 (465 downloads)

29/10/2019


Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên năm 2019 (840 downloads)

29/08/2019


Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2019 (743 downloads)

29/08/2019


Báo cáo tài chính riêng tự lập Quý II năm 2019 (645 downloads)

30/07/2019


Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II năm 2019 (812 downloads)

30/07/2019


Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2019 (1139 downloads)

26/04/2019


Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2019 (925 downloads)

27/04/2019


năm 2018

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

VUI LÒNG ĐIỀN ĐẦY ĐỦ NỘI DUNG DƯỚI ĐÂY
CHÂN THÀNH CẢM ƠN

OGC GROUP

Tầng 3, tòa nhà Grandeur Palace-Giảng Võ, 138B Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội.
Email: Info@oceangroup.vn
Điện thoại: 024 3772 7252