TỔNG QUAN

Công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Dương (OceanGroup) niêm yết trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh từ tháng 5/2010 với mã chứng khoán OGC. Hiện tại, OceanGroup tập trung vào một số lĩnh vực mũi nhọn như đầu tư tài chính, dịch vụ khách sạn và bất động sản, với những dự án trọng điểm nằm tại các khu trung tâm tỉnh/thành phố lớn; sở hữu hệ thống khách sạn, resort 4 và 5 sao tiêu chuẩn quốc tế.

Tầm nhìn – Sứ mệnh

OceanGroup được xây dựng với mục tiêu trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành thông qua nền tảng hoạt động bền vững, môi trường làm việc tạo ra và thúc đẩy một tinh thần TIÊN PHONG, sự SÁNG TẠO và TẬN TÂM.

Vận dụng kinh nghiệm và năng lực tài chính tập trung khai thác những tiềm năng kinh tế và cơ hội giao thương, nhằm mang đến cho khách hàng, đối tác, cổ đông và địa phương nơi tập đoàn hoạt động những đòn bảy thúc đẩy sự phát triển kinh tế và tiến bộ của cộng đồng.

Là một tổ chức mà người lao động muốn lựa chọn để làm việc vì những chính sách hỗ trợ học tập và phát triển, được tạo điều kiện phát huy năng lực trong một tập thể đoàn kết, gắn bó.

GIÁ TRỊ – CAM KẾT

SỰ TIN CẬY

Đối với khách hàng, đối tác, cổ đông thông qua nền tảng vững vàng và minh bạch trong mọi hoạt động; Uy tín và cam kết chất lượng với từng sản phẩm/dịch vụ đưa ra thị trường.

SỰ CẢI TIẾN

Trong mọi sản phẩm/dịch vụ, trong mọi thời điểm và ở bất cứ nơi đâu để cung cấp cho khách hàng những sản phẩm/dịch vụ đơn giản, tiện nghi và thuận tiện nhất để trải nghiệm và nâng tầm cuộc sống.

TRÁCH NHIỆM

Đối với khách hàng, đối tác, cổ đông thông qua nền tảng vững vàng và minh bạch trong mọi hoạt động; Uy tín và cam kết chất lượng với từng sản phẩm/dịch vụ đưa ra thị trường.

   
 

TỔNG QUAN

Công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Dương (OceanGroup) niêm yết trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh từ tháng 5/2010 với mã chứng khoán OGC. Hiện tại, OceanGroup tập trung vào một số lĩnh vực mũi nhọn như đầu tư tài chính, dịch vụ khách sạn và bất động sản, với những dự án trọng điểm nằm tại các khu trung tâm tỉnh/thành phố lớn; sở hữu hệ thống khách sạn, resort 4 và 5 sao tiêu chuẩn quốc tế.

Tầm nhìn – Sứ mệnh

OceanGroup được xây dựng với mục tiêu trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành thông qua nền tảng hoạt động bền vững, môi trường làm việc tạo ra và thúc đẩy một tinh thần TIÊN PHONG, sự SÁNG TẠO và TẬN TÂM.

Vận dụng kinh nghiệm và năng lực tài chính tập trung khai thác những tiềm năng kinh tế và cơ hội giao thương, nhằm mang đến cho khách hàng, đối tác, cổ đông và địa phương nơi tập đoàn hoạt động những đòn bảy thúc đẩy sự phát triển kinh tế và tiến bộ của cộng đồng.

Là một tổ chức mà người lao động muốn lựa chọn để làm việc vì những chính sách hỗ trợ học tập và phát triển, được tạo điều kiện phát huy năng lực trong một tập thể đoàn kết, gắn bó.

Đối với khách hàng, đối tác, cổ đông thông qua nền tảng vững vàng và minh bạch trong mọi hoạt động; Uy tín và cam kết chất lượng với từng sản phẩm/dịch vụ đưa ra thị trường.

Trong mọi sản phẩm/dịch vụ, trong mọi thời điểm và ở bất cứ nơi đâu để cung cấp cho khách hàng những sản phẩm/dịch vụ đơn giản, tiện nghi và thuận tiện nhất để trải nghiệm và nâng tầm cuộc sống.

Đối với khách hàng, đối tác, cổ đông thông qua nền tảng vững vàng và minh bạch trong mọi hoạt động; Uy tín và cam kết chất lượng với từng sản phẩm/dịch vụ đưa ra thị trường.