27/06/2021

Tuyển dụng: Chuyên viên Nhân sự

Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ OCH (OCH Corporation) là thành viên của Tập đoàn Đại Dương (OGC), OCH Corporation hoạt động chuyên nghiệp […]
27/06/2021

Tuyển dụng: Chuyên viên Pháp chế Cao cấp

Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ OCH (OCH Corporation) là thành viên của Tập đoàn Đại Dương (OGC), OCH Corporation hoạt động chuyên nghiệp […]
27/06/2021

Tuyển dụng: Chuyên viên Pháp chế

Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ OCH (OCH Corporation) là thành viên của Tập đoàn Đại Dương (OGC), OCH Corporation hoạt động chuyên nghiệp […]
27/06/2021

Tuyển dụng: Phó Phòng Kinh tế Kế Hoạch

Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ OCH (OCH Corporation) là thành viên của Tập đoàn Đại Dương (OGC), OCH Corporation hoạt động chuyên nghiệp […]
29/05/2021

Thông báo – V/v OGC chuyển văn phòng sang địa điểm mới.

Kính gửi :     Các Đơn vị, tổ chức, khách hàng, cá nhân Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) xin gửi tới các […]
16/05/2021

OCH tuyển Phó Phòng Kinh tế Kế hoạch

Là thành viên của Tập đoàn Đại Dương (OGC Group), Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ OCH (OCH Corporation) hoạt động chuyên nghiệp trong […]
16/05/2021

OCH tuyển Chuyên viên Nhân sự Tổng hợp

Là thành viên của Tập đoàn Đại Dương (OGC Group), Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ OCH (OCH Corporation) hoạt động chuyên nghiệp trong […]
08/05/2021

Công ty CP Bánh Givral đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất

Công ty CP Bánh Givral là đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH, Givral là một thương hiệu […]
08/05/2021

Công ty CP Bánh Givral đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Phó phòng hành chính nhân sự

Công ty CP Bánh Givral là đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH, Givral là một thương hiệu […]