17/06/2019

Tuyển dụng chuyên viên pháp chế

13/05/2019

TAND Tp. Hà Nội ra quyết định hủy bỏ các biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với Ocean Group

Ngày 13/5/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhận được Quyết định số 138/2019/QĐ-BPKCTT của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, quyết […]
20/03/2019

OGC thanh toán 100% kinh phí bảo trì cho cư dân Starcity Lê Văn Lương

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2019 THÔNG CÁO BÁO CHÍ V/v OGC Thanh toán 100% kinh phí bảo trì cho cư dân Starcity Lê […]
17/10/2018

Thông báo hệ thống email OceanGroup bị hack

16/08/2018

Thông cáo báo chí – ĐHĐCĐ thường niên lần 3 năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 – LẦN 3 Sáng ngày 15/8/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã tổ chức thành […]
26/06/2018

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

22/06/2018

Tuyển nhân viên pháp chế

04/06/2018

Thông báo kết quả chào giá thanh lý xe ô tô lần 2.

01/06/2018

Thông báo kết quả chào bán thanh lý xe ô tô lần 1