Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 không đủ điều kiện tiến hành

Ocean Hospitality khai trương khách sạn 4 sao mới tại thành phố Nha Trang
Tháng Ba 1, 2017
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 – Lần 3
Tháng Sáu 2, 2017

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 không đủ điều kiện tiến hành

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

TỔ  CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Ngày 28 tháng 4 năm 2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (OGC) đã tổ chức tại Rạp Fafim Việt Nam – 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 8.604 cổ đông đại diện cho 299.999.999 cổ phần có quyền biểu quyết. Tính đến 14:00 ngày 28 tháng 4 năm 2017, số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc ủy quyền tham dự có mặt là 38 cổ đông, đại diện cho 6.030.870 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 2.01% số cổ phần/số phiếu biểu quyết.

Như vậy, số cổ đông tham dự Đại hội  không đủ đại diện cho ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương không đủ điều kiện tiến hành.

Dự kiến, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 – Lần 2 sẽ được tổ chức vào thứ Ba, ngày 23/5/2017 tại Rạp Fafim Việt Nam.

Quý I/2017, doanh thu hoạt động bán hàng và dịch vụ của OceanGroup là 203 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 90 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2016, doanh thu chỉ đạt 185 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 73 tỷ đồng cho thấy OceanGroup đã có bước tăng trưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. “Mức doanh thu và lợi nhuận gộp khá tốt từ các hoạt động chính là bất động sản, khách sạn và dịch vụ sẽ giúp chúng tôi ổn định về mặt tài chính trong tương lai.” – Ông Lê Huy Giang, Tổng Giám đốc OceanGroup.

Bằng sự quyết tâm và đồng thuận của tập thể OceanGroup cùng với sự tin cậy và ủng hộ của đối tác, năm 2016, OceanGroup đã có một số hoạt động cụ thể: khai trương khách sạn StarCity Nha Trang bên vịnh biển Nha Trang; dự án BOT cao tốc Hà Nội – Bắc Giang chính thức đi vào hoạt động và bắt đầu thu phí, mang lại cho OceanGroup một nguồn tài chính ổn định; động thổ tổ hợp Dự án 25 Trần Khánh Dư. Hiện tại, OceanGroup vẫn đang nhanh chóng hoàn tất thủ tục còn lại để triển khai thực hiện tổ hợp dự án Công viên Yên Hòa trước Quý III/2017.

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Nguyễn Thu Thủy – PR

Email: thuynt@oceangroup.vn

Comments are closed.