Được xây dựng với mục tiêu trở thành một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu tại Việt Nam, Tập đoàn Đại Dương đang tập trung mọi nguồn lực vào những thị trường năng động và tiềm năng như ngân hàng tài chính và bất động sản.

Cùng với đội ngũ chuyên gia quản lý nhiệt huyết và nhiều kinh nghiệm, có tầm nhìn chiến lược cũng như am hiểu sâu sắc về thị trường, Tập đoàn Đại Dương vững tin sẽ trở thành một trong những đầu tầu kinh tế đưa Việt Nam hội nhập ra biển lớn.

02/03/2017

Điều lệ công ty năm 2015 (2505 downloads)

Tải xuống