Ocean Group: “Di sản” để lại cho lãnh đạo mới có gì?

Ocean Group (OGC) lãi 112 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 3, hoàn thành gấp 3 lần kế hoạch lợi nhuận cả năm
Tháng Mười 29, 2019
HĐQT mới của Ocean Group đang giải quyết “di sản” để lại như thế nào?
Tháng Mười 31, 2019

Ocean Group: “Di sản” để lại cho lãnh đạo mới có gì?

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 diễn ra thành công, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới 2019 -2024 đã được bầu. Vậy, di sản để lại là những gì cho nhiệm kỳ mới?

Đại diện Ban lãnh đạo Ocean Group cho biết, HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được kiện toàn và bộ máy lãnh đạo mới đã được bổ nhiệm. Bên cạnh đó, việc sắp xếp lại nhân sự tại các công ty con trực thuộc Tập đoàn được thực hiện nhanh chóng.

Ban lãnh đạo mới đã chỉ đạo và cùng tiến hành rà soát tập trung nguồn lực vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và tăng trưởng.

Di sản để lại là khó khăn và thách thức

Theo Báo cáo Tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2019 (BCTC hợp nhất), khoản phải thu của Tập đoàn lên tới hơn 5.500 tỷ đồng và hầu hết là các khoản nợ khó đòi; Các khoản phải trả trên 3.000 tỷ đồng. Tất cả khoản phải thu/phải trả nêu trên đều phát sinh từ những năm 2013-2014.

Công ty đã trích lập dự phòng khoảng 4.500 tỷ – thể hiện trên báo cáo tài chính từ năm 2015 đến nay.

Trong đánh giá của đơn vị kiểm toán nhấn mạnh, sau khi đưa ra loạt ý kiến ngoại trừ, tại thời điểm chốt dữ liệu lập Báo cáo tài chính ngày 30/6/2019, tài sản ngắn hạn của Ocean Group nhỏ hơn nợ ngắn hạn và lỗ lũy kế tới 2.873 tỷ đồng.

Gần đây, HĐQT Ocean Group đã rà soát, xem xét và công bố chủ trương thoái vốn, chuyển nhượng cổ phiếu, các dự án không hiệu quả, các khoản đầu tư cổ phiếu, góp vốn tại các lĩnh vực không nằm trong hoạt động chính của Công ty để tập trung trả nợ các tổ chức tín dụng, các nhà cung cấp…

HĐQT đã và đang chỉ đạo quyết liệt thu hồi các khoản hỗ trợ vốn ngắn hạn để tập trung nguồn lực cho việc khởi động lại hoạt động đầu tư và phát triển các ngành nghề chính của Tập đoàn.

Trong giai đoạn đầu của nhiệm kỳ 2019-2024, Ban lãnh đạo công ty đã cơ cấu được khoản phải thu từ khách hàng bằng việc thu hồi công nợ đủ để mua gần 8,7 triệu cổ phiếu của CTCP Khách sạn và Dịch vụ đại Dương (OCH), tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu OCH của OGC từ 56,5% lên 59,85%.

Tập đoàn sẽ tiếp tục nỗ lực thu hồi công nợ, dù rất khó khăn cũng như việc khắc phục các khoản lỗ của Công ty sẽ kéo dài trong vài năm tới.

Từng bước cấu trúc, thu hồi nợ khó đòi

Ngày 29/10, Ocean Group đã công bố Báo cáo tài chính Quý III/2019 với một số điểm sáng nhất định.

Công ty đã thu hồi được khoảng 134,6 tỷ đồng từ tổ chức và cá nhân. Đây là những khoản phải thu khó đòi đã trích lập dự phòng trong các năm trước.

Bên cạnh đó, các khoản trích lập dự phòng công nợ quá hạn thanh toán cũng giảm mạnh so với các kỳ trước. Cụ thể, các khoản dự phòng ghi nhận trong 9 tháng năm 2019 khoảng 6 tỷ đồng, trong khi các khoản này trong năm 2018 và năm 2017 với số tiền lần lượt là 132 tỷ đồng và 837 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý III/2019 đạt 112 tỷ đồng nhờ kết quả hoạt động kinh doanh tốt của các đơn vị thành viên với mức tăng trưởng doanh thu xấp xỉ 11% so với cùng kỳ năm trước.

Trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt của thị trường khách sạn tại Nha Trang, Đà Nẵng và Hạ Long thì mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận này được đóng góp phần lớn bởi các công ty con.

Nhờ kết quả kinh doanh tích cực trong quý III/2019 nên đã bù đắp được các khoản lỗ trong 6 tháng đầu năm, đưa mức lợi nhuận lũy kế đạt tương đương cùng kỳ năm trước.

Mặc dù còn một số khoản công nợ chưa thanh toán với các tổ chức tín dụng, đối tác nhưng Ocean Group đang nỗ lực để hướng các hoạt động kinh doanh chính của tập đoàn đi đúng hướng.

Lượng tiền mặt ghi nhận tại ngày 30/9/2019 khoảng trên 556 tỷ đồng, cộng với kế hoạch thoái vốn tại một số dự án và các khoản đầu tư sẽ giúp Công ty tái cơ cấu các khoản công nợ, tập trung đủ nguồn lực cho việc khởi động lại các dự án đầu tư và phát triển các ngành nghề chính của Tập đoàn.

Comments are closed.