OceanSecurities

OceanSecurities là một trong những doanh nghiệp cung cấp đầy đủ tất cả các dịch vụ chứng khoán chuyên nghiệp trên thị trường vốn, như: môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán; ngoài ra, Ocean Securities còn là đối tác tin cậy đối với các doanh nghiệp có nhu cầu về dịch vụ tư vấn tài chính như: phát hành chứng khoán huy động vốn, cổ phần hóa, niêm yết chứng khoán, tái cơ cấu, sáp nhập doanh nghiệp,…

OceanSecurities không ngừng cải tiến công nghệ để luôn sát cánh và kịp thời đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

https://www.ocs.com.vn/