Giới thiệu

Thông tin doanh nghiệp

  • Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102278484
  • Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 đồng
  • Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
  • Mã cổ phiếu: OGC
  • Hội sở: Tầng 3, VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Tầm nhìn - Sứ mệnh

home_energy_feature_3
OceanGroup được xây dựng với mục tiêu trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành thông qua nền tảng hoạt động bền vững, môi trường làm việc tạo ra và thúc đẩy một tinh thần TIÊN PHONG, sự SÁNG TẠOTẬN TÂM.

home_energy_feature_2
Vận dụng kinh nghiệm và năng lực tài chính tập trung khai thác những tiềm năng kinh tế và cơ hội giao thương, nhằm mang đến cho khách hàng, đối tác, cổ đông và địa phương nơi tập đoàn hoạt động những đòn bảy thúc đẩy sự phát triển kinh tế và tiến bộ của cộng đồng.

home_energy_feature_1
Là một tổ chức mà người lao động muốn lựa chọn để làm việc vì những chính sách hỗ trợ học tập và phát triển, được tạo điều kiện phát huy năng lực trong một tập thể đoàn kết, gắn bó.
Our-Vision-2

Giá trị - Cam kết