Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Các công ty thành viên

Công ty cổ phần khách sạn và dịch vụ Đại Dương

www.oceanhospitality.vn

Là thành viên của Tập đoàn Đại Dương, Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương - OceanHospitality (OCH) hoạt động chuyên biệt trong lĩnh vực kinh doanh, quản lý khách sạn, bất động sản nghỉ dưỡng, thực phẩm, quản lý tòa nhà và các dịch vụ liên quan. Thời gian qua, OceanHospitality đã đầu tư và phát triển 2 thương hiệu khách sạn StarCity tiêu chuẩn 4 sao quốc tế và Sunrise tiêu chuẩn 5 sao quốc tế với tiêu chí khẳng đinh vị thế của Khách sạn thương hiệu Việt.

Với tầm nhìn chiến lược, năm 2012 vừa qua đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của OceanHospitality thông qua việc Công ty mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực quản lý tòa nhà, bước đầu đầu tư xây dựng chuỗi Café thương hiệu Givral tại hai thành phố lớn Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.

Có trong mình một đội ngũ lãnh đạo sáng suốt, nhạy bén, lực lượng công nhân viên nhiệt huyết, sáng tạo, OceanHospitality đang xây dựng những bước đi mạnh mẽ để tự tin trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về kinh doanh dịch vụ khách sạn, đồng thời khẳng định vị thế của Công ty nắm bắt thời cơ để không ngừng phát triển.

Công ty cổ phần chứng khoán Đại Dương

www.ocs.com.vn

Công ty CP Chứng khoán Đại Dương – OceanSecurities (OCS) hiện đang có vốn điều lệ 300 tỷ đồng và sẽ tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng trong năm 2013. Mục tiêu của công ty là tiếp tục hiện đại hóa cơ sở hạ tầng công nghệ và cải tiến dịch vụ với các giải pháp công nghệ ứng dụng linh hoạt, chính xác và bảo mật. Phát triển các giải pháp tích hợp và kết nối hiện đại nhằm đảm bảo việc kết nối giao dịch trực tuyến thông suốt với HOSE và HNX.

OceanSecurities đã thực hiện thành công vai trò tư vấn và quản lý cho các khách hàng là công ty đại chúng và các tổ chức tài chính, doanh nghiệp khác. Các dịch vụ tư vấn của OceanSecurities cung cấp có chiều sâu, đạt các chuẩn mực và trọn gói. Chất lượng của các dịch vụ tư vấn do OceanSecurities đã được kiểm chứng và đánh giá thông qua hiệu quả, những giá trị mang lại cho khách hàng và doanh nghiệp.

Các dịch vụ kinh doanh:

  • Môi giới chứng khoán
  • Tự doanh chứng khoán
  • Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán
  • Bảo lãnh phát hành chứng khoán
  • Lưu ký chứng khoán

Sở giao dịch hàng hóa INFO

Tiếp nối sự thành công trong lĩnh vực tài chính và thương mại, Tập đoàn Đại Dương đã thành lập Sở giao dịch hàng hóa INFO để hoàn thiện và tăng cường sức mạnh tổng hợp của Tập đoàn.

Với sự hỗ trợ của hai cổ đông sáng lập là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Ngân hàng TMCP Đại Dương, Sở giao dịch hàng hóa INFO kỳ vọng tạo lập một thị trường giao dịch hàng hóa hoàn chỉnh, chuyên nghiệp và minh bạch để gia tăng lợi ích cho các doanh nghiệp thương mại cũng như người sản xuất hàng hóa.

Sở giao dịch hàng hóa INFO đặt ra mục tiêu trở thành cầu nối thân thuộc cho tất cả các doanh nghiệp, người sản xuất với sự kết nối đa chiều giữa thị trường tài chính và thị trường hàng hóa, giữa thị trường trong nước và thị trường quốc tế.

Với vốn điều lệ 150 tỷ đồng, Sở giao dịch hàng hóa INFO đang tích cực chuẩn bị để tổ chức giao dịch cà phê, cao su, thép và các mặt hàng khác theo quy định của pháp luật từ đầu năm 2014.