Với mục tiêu trở thành Tập đoàn đa ngành hàng đầu tại Việt Nam, Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) đang tập trung mọi nguồn lực vào những thị trường năng động và tiềm năng như Ngân hàng, Bất động sản, Đầu tư tài chính, Chứng khoán, Truyền thông. Lãnh đạo Ocean Group luôn tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và công bằng. Ở đó những nỗ lực, nhiệt huyết và tính sáng tạo được phát huy tối đa. Ocean Group là nơi mà mỗi tài năng, những người có những mục tiêu phát triển nghề nghiệp rõ ràng đều có ‘đất diễn’ để đi tới thành công cùng với sự lớn mạnh của Tập đoàn.