• Thông tin ứng viên ( Thông tin ứng viên).
  • Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương)
  • Giấy khám sức khỏe (trong vòng 06 tháng)
  • Giấy khai sinh công chứng
  • 03 bản photo chứng minh nhân dân
  • Bằng cấp, chứng chỉ, bảng điểm công chứng
  • 04 ảnh 3×4 (trong vòng 03 tháng)
  • Các giấy tờ, quyết định khác (nếu có)