Tin OceanGroup

Tháng Một 10, 2017

OGC ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt

Ngày 14/01/2016, Công ty CP Tập đoàn Đại Dương nhận được Quyết định số 20/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu OGC ra khỏi diện kiểm soát […]