Tin tức

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

19/04/2016

Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Đại Dương trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương như sau:

  • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương
  • Mã chứng khoán: OGC
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)         
  • Sàn giao dịch: HOSE – Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 05/4/2016  
  • Thời gian Đại hội: 29/4/2016
  • Địa điểm: Fafim - số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Thành phần tham dự: cổ đông sở hữu cổ phần tại danh sách cổ đông chốt ngày 05/4/2016

Thư mời họp được gửi đến Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 05/4/2016. Các tài liệu liên quan đến các nội dung làm việc của Đại hội sẽ được đăng trên trang www.oceangroup.vn trước 10 ngày diễn ra Đại hội.

Trân trọng thông báo!

Tin khác