Giới thiệu

Tổng quan

OGC đang triển khai hàng loạt dự án bất động sản thuộc lĩnh vực :

  • Khu đô thị
  • Hỗn hợp chung cư và trung tâm thương mại 
  • Khách sạn

Với tiềm lực của mình, trải qua những thời kỳ khó khăn nhất của thị trường bất động sản OGC vẫn luôn giữ uy tín triển khai các dự án đúng hạn và đúng chất lượng. OGC cũng đang đẩy mạnh việc  hoạt động xây dựng, thương mại, đại lý phân phối hàng hóa và kho vận.

Năm 2013, OGC được cấp phép thành lập Sàn giao dịch hàng hóa INFO, xây dựng chiến lược để trở thành trung tâm thương mại cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và hàng hóa nông sản.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102278484

Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Mã cổ phiếu: OGC

Hội sở: Tòa nhà văn phòng Ocean số 01 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04 37727252                   Fax: 04 37727073

Email: info@oceangroup.vn               Website: www.oceangroup.vn