Thông tin tuyển dụng

Tập đoàn Đại Dương – Ocean Group (OGC) là tập đoàn kinh tế đa ngành hoạt động kinh doanh và đầu tư trên nhiều lĩnh vực như: Ngân hàng (Oceanbank), Chứng khoán (Oceansecurities), Truyền thông (Ocean media), khách sạn (Oceanhospitality), Bất động sản … Tập đoàn Đại Dương đang nỗ lực hết mình để vươn lên trở thành một tập đoàn kinh tế đa ngành và đa quốc gia.