Công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Dương (OceanGroup) niêm yết trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh từ tháng 5/2010 với mã chứng khoán OGC. Hiện tại, OceanGroup tập trung vào một số lĩnh vực mũi nhọn như đầu tư tài chính, dịch vụ khách sạn và bất động sản, với những dự án trọng điểm nằm tại các khu trung tâm tỉnh/thành phố lớn; sở hữu hệ thống khách sạn, resort 4 và 5 sao tiêu chuẩn quốc tế.
Năm 2022

Báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ năm 2022 (94 downloads)

29/08/2022


Báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ năm 2022 (69 downloads)

29/08/2022


Công văn giải trình báo cáo soát xét (64 downloads)

29/08/2022


Năm 2021

CBTT- Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2021 (309 downloads)

14/06/2022


CBTT- Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 (535 downloads)

14/06/2022


CBTT-BCTC riêng Quý III (545 downloads)

29/10/2021


CBTT-BCTC hợp nhất Quý III (380 downloads)

29/10/2021


Báo cáo tài chính riêng bán niên 2021 (382 downloads)

27/08/2021


Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2021 (369 downloads)

27/08/2021


Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2021 (282 downloads)

29/07/2021


Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2021 (329 downloads)

29/07/2021


Năm 2020

Báo cáo tài chính riêng bán niên 2021 (382 downloads)

27/08/2021


Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2021 (369 downloads)

27/08/2021


Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2021 (282 downloads)

29/07/2021


Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2021 (329 downloads)

29/07/2021


CBTT- Báo cáo tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 (701 downloads)

31/03/2021


CBTT- Báo cáo tài chính Riêng đã kiểm toán năm 2020 (368 downloads)

31/03/2021


CBTT Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2020 (345 downloads)

29/01/2021


CBTT Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2020 (424 downloads)

29/01/2021


CBTT Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên 2020 (564 downloads)

25/08/2020


CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2020 (515 downloads)

25/08/2020


Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2020 (995 downloads)

29/04/2020


Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2020 (454 downloads)

29/04/2020


Năm 2019

Công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 (760 downloads)

31/03/2020


Công bố báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019 (497 downloads)

31/03/2020


Báo cáo tài chính riêng năm 2019 (515 downloads)

22/01/2020


Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (459 downloads)

10/02/2020


Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2019 (1138 downloads)

29/10/2019


Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2019 (585 downloads)

29/10/2019


Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên năm 2019 (963 downloads)

29/08/2019


Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2019 (862 downloads)

29/08/2019


Báo cáo tài chính riêng tự lập Quý II năm 2019 (645 downloads)

30/07/2019


Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II năm 2019 (931 downloads)

30/07/2019


Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2019 (1261 downloads)

26/04/2019


Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2019 (1046 downloads)

27/04/2019


năm 2018

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

VUI LÒNG ĐIỀN ĐẦY ĐỦ NỘI DUNG DƯỚI ĐÂY
CHÂN THÀNH CẢM ƠN

OGC GROUP

Tầng 3, tòa nhà Grandeur Palace-Giảng Võ, 138B Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội.
Email: Info@oceangroup.vn
Điện thoại: 024 3772 7252