HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG MAI HỮU ĐẠT
Chủ tịch hội đồng quản trị

ÔNG MAI HỮU ĐẠT
Chủ tịch HĐQT


Ông Mai Hữu Đạt là Tiến sỹ Luật, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư tài chính, chứng khoán và kinh doanh bất động sản. Trước khi được bầu trở thành Chủ tịch HĐQT của OceanGroup nhiệm kỳ 2019 – 2024, ông Mai Hữu Đạt đã từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại một số cơ quan, đơn vị như: UBCKNN, Công ty CP Chứng khoán Alpha, Công ty CP Chứng khoán VNDirect, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA, và Công ty CP Tập đoàn Nam Cường

ÔNG NGUYỄN THÀNH TRUNG
P.Chủ tịch hội đồng quản trị
Là cử nhân Tài chính, hiện ông Nguyễn Thành Trung là Tổng Giám đốc Công ty CP Viễn thông Tân Hưng. Từ 8/2018, ông được bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT của OceanGroup nhiệm kỳ 2014 – 2019.

BÀ NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG
Thành viên hội đồng quản trị
Với trình độ Thạc sỹ Luật học, bà Nguyễn Thị Lan Hương hiện đang là thành viên HĐQT của OceanGroup; Đồng thời bà cũng đang là Thành viên HĐQT của Fafim Việt Nam, Tân Việt, Bánh Givral.

BÀ NGUYỄN MAI PHƯƠNG
Thành viên độc lập HĐQT
Bà Nguyễn Mai Phương được Đại hội đồng cổ đông OceanGroup năm 2019 bầu là Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024. Bà là Thạc sĩ Luật và hiện đang là Luật sư thành viên của Công ty Luật TNHH Zicolaw; Luật sư thuộc đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

ÔNG BÙI ANH SANG
Thành viên độc lập HĐQT
Với trình độ Cử nhân Kinh tế, ông được được Đại hội đồng cổ đông OceanGroup năm 2019 bầu là Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ông Bùi Anh Sang hiện tại làm việc tại Khối phê duyệt tín dụng thuộc trụ sở chính của Ngân hàng Công thương Việt Nam

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG LÒ HỒNG HIỆP
Tổng Giám đốc
Ông được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đại Dương từ ngày 01/6/2019. Với trình độ Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh và Kiến Trúc sư, ông Lò Hồng Hiệp đã có 14 năm công tác tại Vinaconex 2 và 7 năm công tác tại Tổng công ty CP Vinaconex, nắm giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng. Gần đây nhất ông giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV VINACONEX Xây dựng, kiêm GĐ Trung tâm Đấu thầu và QLDA thuộc Tổng công ty.

ÔNG NGUYỄN QUANG THÀNH
Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Quang Thành tốt nghiệp Kỹ sư Kinh tế Xây dựng năm 2004 và có bằng Thạc sĩ Điều hành cấp cao (EMBA) của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông đã kinh qua nhiều vị trí khác nhau trong lĩnh vực xây dựng – Giám đốc BĐH gói thầu CP1A; Giám đốc BĐH Vinaconex 2; Phó TGĐ Vinaconex Xây dựng. Phó GĐ TT đầu thầu và QLDA, Phó GĐ Ban Xây dựng.
Ông được bầu vào Ban điều hành OGC Group với vị trí Phó Tổng Giám đốc từ ngày 03/01/2020.

BÀ NGUYỄN THỊ DUNG
Phó Tổng Giám đốc
Với mong muốn đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của Tập đoàn, bà Nguyễn Thị Dung luôn là người “thổi lửa”, truyền nhiệt huyết tới tất cả các cán bộ nhân viên, khích lệ tham gia xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, một tập thể vững mạnh để cùng chung tay phát triển những dự án bất động sản tốt nhất, mang lại những lợi ích cho xã hội. Bà Dung tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân và Thạc sĩ quản lý dự án tại Đại học Southern Queensland – Úc, từng giữ các vị trí chủ chốt ở nhiều dự án đầu tư xây dựng lớn của nước ngoài tại Việt Nam. Bà từng là điều phối viên Công ty Schmidt Việt Nam


BAN KIỂM SOÁT

BÀ NGUYỄN HƯƠNG NGA
Trưởng Ban kiểm soát
Là Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng và Cử nhân Kế toán Kiểm toán, bà Nguyễn Hương Nga từng là Trưởng BKS của Tập đoàn Hải Long, Kế toán trưởng Công ty CP Dinh dưỡng Hồng Hà… Hiện tại, bà đang giữ chức vụ Phó Giám đốc của Công ty CP Dinh dưỡng Hồng Hà. Bà được Đại hội đồng cổ đông OceanGroup năm 2019 bầu là Trưởng BKS của Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

BÀ BÙI DIỆU ÚT HƯỜNG
Thành viên Ban kiểm soát
Trình độ Cử nhân Kế toán. Hiện tại bà Bùi Út Diệu Hường đang là Kế toán trưởng của Công ty CP Kem Tràng Tiền. Bà được Đại hội đồng cổ đông OceanGroup năm 2019 bầu là thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

ÔNG NGUYỄN THANH TÙNG
Thành viên Ban kiểm soát
Ông Nguyễn Thanh Tùng là Cử nhân Tài chính. Hiện tại ông đang là Kế toán trưởng của Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn PG Việt Nam. Ông Nguyễn Thanh Tùng được Đại hội đồng cổ đông OceanGroup năm 2019 bầu là thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG MAI HỮU ĐẠT
Chủ tịch HĐQT

ÔNG MAI HỮU ĐẠT
Chủ tịch HĐQT
Ông Mai Hữu Đạt là Tiến sỹ Luật, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư tài chính, chứng khoán và kinh doanh bất động sản. Trước khi được bầu trở thành Chủ tịch HĐQT của OceanGroup nhiệm kỳ 2019 – 2024, ông Mai Hữu Đạt đã từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại một số cơ quan, đơn vị như: UBCKNN, Công ty CP Chứng khoán Alpha, Công ty CP Chứng khoán VNDirect, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA, và Công ty CP Tập đoàn Nam Cường

ÔNG NGUYỄN THÀNH TRUNG
P.Chủ tịch HĐQT
Là cử nhân Tài chính, hiện ông Nguyễn Thành Trung là Tổng Giám đốc Công ty CP Viễn thông Tân Hưng. Từ 8/2018, ông được bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT của OceanGroup nhiệm kỳ 2014 – 2019.

BÀ NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG
Thành viên HĐQT
Với trình độ Thạc sỹ Luật học, bà Nguyễn Thị Lan Hương hiện đang là thành viên HĐQT của OceanGroup; Đồng thời bà cũng đang là Thành viên HĐQT của Fafim Việt Nam, Tân Việt, Bánh Givral.

BÀ NGUYỄN MAI PHƯƠNG
Thành viên độc lập HĐQT
Bà Nguyễn Mai Phương được Đại hội đồng cổ đông OceanGroup năm 2019 bầu là Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024. Bà là Thạc sĩ Luật và hiện đang là Luật sư thành viên của Công ty Luật TNHH Zicolaw; Luật sư thuộc đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

ÔNG BÙI ANH SANG
Thành viên độc lập HĐQT
Với trình độ Cử nhân Kinh tế, ông được được Đại hội đồng cổ đông OceanGroup năm 2019 bầu là Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ông Bùi Anh Sang hiện tại làm việc tại Khối phê duyệt tín dụng thuộc trụ sở chính của Ngân hàng Công thương Việt Nam

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG LÒ HỒNG HIỆP
Tổng Giám đốc
Ông được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đại Dương từ ngày 01/6/2019. Với trình độ Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh và Kiến Trúc sư, ông Lò Hồng Hiệp đã có 14 năm công tác tại Vinaconex 2 và 7 năm công tác tại Tổng công ty CP Vinaconex, nắm giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng. Gần đây nhất ông giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV VINACONEX Xây dựng, kiêm GĐ Trung tâm Đấu thầu và QLDA thuộc Tổng công ty.

ÔNG NGUYỄN QUANG THÀNH
Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Quang Thành tốt nghiệp Kỹ sư Kinh tế Xây dựng năm 2004 và có bằng Thạc sĩ Điều hành cấp cao (EMBA) của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông đã kinh qua nhiều vị trí khác nhau trong lĩnh vực xây dựng – Giám đốc BĐH gói thầu CP1A; Giám đốc BĐH Vinaconex 2; Phó TGĐ Vinaconex Xây dựng. Phó GĐ TT đầu thầu và QLDA, Phó GĐ Ban Xây dựng.
Ông được bầu vào Ban điều hành OGC Group với vị trí Phó Tổng Giám đốc từ ngày 03/01/2020.

BÀ NGUYỄN THỊ DUNG
Phó Tổng Giám đốc
Với mong muốn đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của Tập đoàn, bà Nguyễn Thị Dung luôn là người “thổi lửa”, truyền nhiệt huyết tới tất cả các cán bộ nhân viên, khích lệ tham gia xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, một tập thể vững mạnh để cùng chung tay phát triển những dự án bất động sản tốt nhất, mang lại những lợi ích cho xã hội. Bà Dung tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân và Thạc sĩ quản lý dự án tại Đại học Southern Queensland – Úc, từng giữ các vị trí chủ chốt ở nhiều dự án đầu tư xây dựng lớn của nước ngoài tại Việt Nam. Bà từng là điều phối viên Công ty Schmidt Việt Nam


BAN KIỂM SOÁT

BÀ NGUYỄN HƯƠNG NGA
Trưởng BKS
Là Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng và Cử nhân Kế toán Kiểm toán, bà Nguyễn Hương Nga từng là Trưởng BKS của Tập đoàn Hải Long, Kế toán trưởng Công ty CP Dinh dưỡng Hồng Hà… Hiện tại, bà đang giữ chức vụ Phó Giám đốc của Công ty CP Dinh dưỡng Hồng Hà. Bà được Đại hội đồng cổ đông OceanGroup năm 2019 bầu là Trưởng BKS của Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

BÀ BÙI DIỆU ÚT HƯỜNG
Thành viên BKS
Trình độ Cử nhân Kế toán. Hiện tại bà Bùi Út Diệu Hường đang là Kế toán trưởng của Công ty CP Kem Tràng Tiền. Bà được Đại hội đồng cổ đông OceanGroup năm 2019 bầu là thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

ÔNG NGUYỄN THANH TÙNG
Thành viên BKS
Ông Nguyễn Thanh Tùng là Cử nhân Tài chính. Hiện tại ông đang là Kế toán trưởng của Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn PG Việt Nam. Ông Nguyễn Thanh Tùng được Đại hội đồng cổ đông OceanGroup năm 2019 bầu là thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024