Tin tức

Thông cáo báo chí

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 lần II của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương không đủ điều kiện tiến hành. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 lần III sẽ được tổ chức vào ngày 28/7/2015.
Đọc tiếp

Tin OceanGroup

Thông báo thay đổi địa chỉ văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương  về Tầng 3, tòa nhà VNT 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Thông tin Đầu tư

OGC mời gọi các Nhà đầu tư quan tâm cùng Hợp tác đầu tư thực hiện Dự án Time Tower Hạ Long trên cơ sở tôn trọng, đảm bảo lợi ích các Bên và tuân thủ các quy định của Nhà nước cũng như của các Bên tham gia Hợp tác...
Đọc tiếp