Tin tức

Thông cáo báo chí

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 lần II của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương không đủ điều kiện tiến hành. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 lần III sẽ được tổ chức vào ngày 28/7/2015.
Đọc tiếp

Tin OceanGroup

Thông báo thay đổi địa chỉ văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương  về Tầng 3, tòa nhà VNT 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Thông tin Đầu tư

World Bank: Việt Nam đang hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Đọc tiếp