Tin tức

Thông cáo báo chí

Thực tế, 9 tháng đầu năm OceanGroup đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra cho cả năm 2015 với mức doanh thu hợp nhất là 2.470 tỷ đồng và lợi nhuận kế toán hợp nhất trước thuế đạt 1.587 tỷ đồng -  hoàn thành 279% kế...
Đọc tiếp

Tin OceanGroup

Thông báo thay đổi địa chỉ văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương  về Tầng 3, tòa nhà VNT 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Thông tin Đầu tư

OGC mời gọi các Nhà đầu tư quan tâm cùng Hợp tác đầu tư thực hiện Dự án Time Tower Hạ Long trên cơ sở tôn trọng, đảm bảo lợi ích các Bên và tuân thủ các quy định của Nhà nước cũng như của các Bên tham gia Hợp tác...
Đọc tiếp