Tin tức

Thông cáo báo chí

Theo Báo cáo Tài chính tự lập, Quý I/2016, OGC đạt tổng doanh thu gần 250 tỷ đồng, tăng 106% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 9,3 tỷ đồng.
Đọc tiếp

Tin OceanGroup

Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Đại Dương trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Thông tin Đầu tư

Kể từ 0 giờ ngày 25/5/2016, Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang) chính thức được phép thu phí hoàn vốn đầu tư.
Đọc tiếp